Nghiên cứu giá trị cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán ung thư thận ở người lớn

Tác giả

Nguyễn Văn Thi

Năm đề tài

2013

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung