Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch Sarcoma mỡ

Tác giả

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung