Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học của các tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm thực quản trên bệnh phẩm cắt tách niêm mạc và dưới niêm mạc qua nội soi

Tác giả

Trần Trung Toàn

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm giải phẫu bệnh của các tổn thương tiền ung thư và ung thư thực quản sớm trên bệnh phẩm cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: các trường hợp bệnh nhân điều trị cắt tách dưới niêm mạc (ESD) trên các tổn thương niêm mạc thực quản nghi ngờ UTTQS từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020 tại Khoa Nội soi và thăm dò chức năng và được xét nghiệm tại Trung tâm GPB - SHPT, bệnh viện K.

- Thời gian: từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm: Trung tâm GPB - SHPT, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang.

- Cỡ mẫu: n = 64.