Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch của ung thư biểu mô gan nguyên phát tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Khuyên

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, hóa mô miễn dịch của ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát tại bệnh viện K theo phân loại mới của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019 và khảo sát một số mối liên quan giữa đặc điểm mô bệnh học với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô gan nguyên phát.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 150 trường hợp được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát được phẫu thuật tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2020.

- Thời gian: từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2020.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.

- Cỡ mẫu: n = 150.