Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả phẫu thuật ung thư biểu mô vảy của môi

Tác giả

Nguyễn Quốc Dũng

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của ung thư biểu mô vảy của môi
- Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư biểu mô vảy của môi

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 110 bệnh nhân UTM đã được chẩn đoán và điều trị tại BVK từ 06/2009 đến 05/2019.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: các BN được chẩn đoán là UTM có xét nghiệm mô bệnh học là ung thư biểu ôm tế bào vẩy (Squamous Cell Carcinoma SCC) có chỉ định phẫu thuật. Được theo dõi, khám, đánh giá kết quả điều trị. Chưa can thiệp (PT+XT) trước đó. Không mắc 1 ung thư khác trước đây.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không thu thập đủ thông tin. BN được điều trị trước thời gian khảo sát vào viện lần này để điều trị tiếp vì u tái phát hoặc do có di căn xa.

- Thời gian: 06/2009 - 05/2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu + tiến cứu

- Cỡ mẫu: n = 110