Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG PET/CT của hạch cổ ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng

Tác giả

Trần Thanh Bình

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Y học hạt nhân

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá vai trò của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán hạch cổ ở bệnh nhân ung thư võm mũi họng

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân ung thư vòm mũi họng được chụp 18FDG PET/CT để chẩn đoán giai đoạn, đánh giá tình trạng hạch cổ bằng siêu âm và xét nghiệm tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN có chẩn đoán xác định là ung thư vòm mũi họng dựa vào tiêu chuẩn là mô bệnh học.; chụp CT hoặc MRI đánh giá tổn thương và mức độ lan rộng của khối u; X quang tim phổi, siêu âm ổ bụng đánh giá tình trạng di căn. Chưa điều trị và có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. Có chỉ định chụp 18FDG PET/CT. Đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN là phụ nữ đang mang thai. Đã và đang điều trị một ung thư khác. BN có các viêm nhiễm cấp vùng đầu-mặt-cổ, hạch hướng lao. BN có nồng độ đường huyết cao trên 8mmol/L và điều trị không ổn định.

- Thời gian: 6/2018-7/2019

- Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 60