Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và sự bộc lộ dấu ấn RCC, PAX8 của ung thư biểu mô tế bào thận tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Văn Kỳ

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm mô bệnh học của UTBMTBT theo phân loại mô bệnh học WHO 2016 và khỏa sát sự bộc lộ PAX8, RCC trong UTBMTBT.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 132 bệnh nhân được chẩn đoán mô bệnh học xác định là UTBMTBT trên bệnh phẩm phẫu thuật cắt thận toàn bộ tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, thời gian từ 1/12/2018 đến 31/8/2020.

- Thời gian: từ 1/12/2018 đến 31/8/2020.

- Địa điểm: bệnh viện K, cơ sở Tân Triều.

- Thiết kế nghiên cứu: 132 bệnh nhân nghiên cứu, tiến hành đọc dưới kính hiển vi quang học ở các vật kính có độ phóng đại khác nhau, phân loại mô học theo WHO 2016.

- Cỡ mẫu: n = 132.