Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư hắc tố da

Tác giả

Vũ Thanh Phương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Tam Hiệp

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và liên quan di căn hạch với một số yếu tố mô bệnh học của ung thư hắc tố da.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư hắc tố da giai đoạn II, III được điều trị bằng phẫu thuật triệt căn.

- Thời gian: tháng 1/2015 đến tháng 10/2020.

- Địa điểm: Bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu:nghiên cứu mô tả tiến cứu.

- Cỡ mẫu: n = 60.