Kết quả hoá trị tiền phẫu và bổ trợ phác đồ Doxorubicin và Cisplatin sarcoma xương nguyên phát giai đoạn II

Tác giả

Hoàng Thu Trang

Năm đề tài

2022

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội - Nhi

Nhóm tác giả

Đỗ Cẩm Thanh, Nguyễn Ngọc Huy, Trần Hải Nam, Đặng Thị Ngọc Mai, Đàm Thị Hoàn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá tỷ lệ đáp ứng hoá trị tiền phẫu, tỷ lệ đáp ứng phác đồ doxorubicin và cisplatine trên bệnh nhân sarcoma xương nguyên phát giai đoạn II tại khoa Nội Nhi từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2021.
- Ước lượng thời gian sống sót, mô tả một số yếu tố liên quan và một số tác dụng không mong muốn.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định sarcoma tạo xương giai đoạn II (chẩn đoán mô học bằng sinh thiết mở hoặc sinh thiết kim là sarcoma tạo xương). Đồng ý hoá trị doxorubicine và cisplatine từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2021 và điều trị tiền phẫu đủ 03 chu kỳ.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán khối u xương với giải phẫu bệnh là Osteosarcoma (sarcoma xương) theo WHO 2015. Chẩn đoán giai đoạn II theo phân loại Enneking
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn trên. Không điều trị đầy đủ theo phác đồ : doxorubicin-cisplatine ít nhất đủ 03 chu kỳ tiền phẫu và phẫu thuật. Bệnh nhân hoặc gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu
- Thời gian: 1/1/2018 đến 31/12/2021
- Địa điểm: Khoa Nội Nhi, BVK
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu.
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện; n = 30