Khảo sát chi phí điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại khoa chống đau năm 2010

Tác giả

Nguyễn Tố Hằng

Năm đề tài

2010

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Chống đau

Nội dung