Khảo sát chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị hóa chất và các yếu tố liên quan

Tác giả

Tạ Thị Hồng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Điều trị A

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị hóa chất tại bệnh viên K năm 2020.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán ung thư dạ dày và điều trị hóa chất tại bệnh viện K từ tháng 3/2020 đến 12/2020.

- Thời gian: tháng 3/2020 đến tháng 12/2020.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: phương pháp mô tả cắt ngang.

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, gồm 115 bệnh nhân, n= 115.