Kết quả sống thêm 5 năm ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II-III điều trị bổ trợ bằng phác đồ AC-TH

Tác giả

Phùng Thị Huyền

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 7 - Nội Hệ tạo huyết

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
Đánh giá thời gian sống thêm trên 100 bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II, III được điều trị bằng phác đồ AC-TH từ năm 2009 đến 2016 tại bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân nữ tuổi từ 18 đến 70, được chẩn đoán xác định UTV nguyên phát bằng mô bệnh học, có giai đoạn II-III theo AJCC 2010, được phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn biến đổi (MRM) hoặc phẫu thuật bảo tồn, có thể mô bệnh học thuộc loại ung thư biểu mô xâm lấn, có kết quả xét nghiệm thụ thể nội tiết ER, PR, có thụ thể Her 2 neu dương tính xác định bằng IHC (3+) hoặc FISH (+), được điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ 4AC - 4T kết hợp trastuzumab 1 năm.
- Thời gian: 2009 - 2016
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả, hồi cứu
- Cỡ mẫu: n = 100 bệnh nhân