Kết quả sinh thiết hạch cửa bằng xanh methylen trong điều trị ung thư vú giai đoạn sớm tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Hồng Khoa

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Khám bệnh Quán Sứ

Nhóm tác giả

Lê Hồng Quang, Nguyễn Văn Định, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Minh Khánh, Đỗ Đình Lộc, Nguyễn Công Huy

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả sinh thiết hạch cửa bằng xanh methylene trong điều trị ung thư biểu mô tuyến vú giai đoạn sớm tại Bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân nữ mắc ung thư vú, đánh giá giai đoạn lâm sàng T1, T2(u≤3cm), N0. Chẩn đoán ung thư vú trước mổ bằng bộ ba kinh điển hoặc có kết quả giải phẫu bệnh khẳng định là ung thư vú qua sinh thiết kim hoặc sinh thiết mở. Bệnh nhân có điều kiện quay lại cơ sở điều trị để khám theo dõi định kỳ, kết quả sau mỗi lần khám định kỳ được ghi nhận vào mẫu nghiên cứu thống nhất.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân từ chối phương pháp sinh thiết hạch cửa bằng xanh methylene. Các trường hợp di căn hạch nách rõ qua thăm khám lâm sàng trước mổ hoặc khối u được đánh giá T2 với kích thước >3cm, T3, T4 theo phân loại UICC 2010, phụ nữ đang mang thai, bệnh nhân từ chối điều trị...
- Thời gian: 3/2012 - 6/2014
- Địa điểm: Khoa Ngoại Vú – Bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: can thiệp lâm sàng
- Cỡ mẫu: n = 243