Kết quả phẫu thuật cắt phân thùy trước gan phải do ung thư biểu mô tế bào gan, có kiểm soát cuống gan phân thùy trước chọn lọc qua đường mở nhu mô ngả trước tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Thế Anh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Gan Mật Tụy

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
- Đánh giá kết quả gần phẫu thuật cắt thùy gan phân thùy trước có kiểm soát cuống chọn lọc trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được phẫu thuật cắt gan phân thùy trước có kiểm soát cuống chọn lọc do HCC tại khoa Ngoại Gan mật tụy - Bệnh viện K từ tháng 3/2017 - 03/2020.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được phẫu thuật cắt gan phân thùy trước do HCC không có huyết khối tĩnh mạch cửa, không có di căn ngoài gan. Kết quả GPB sau phẫu thuật xác định là HCC. Hồ sơ bệnh án đầy đủ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: không đủ các tiêu chuẩn lựa chọn trên.
- Thời gian: từ tháng 3/2017 đến thsng 03/2020
- Địa điểm: khoa Ngoại Gan mật tụy - Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n=47