Kết quả phẫu thuật cắt gan phải theo giải phẫu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Thế Anh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Gan Mật Tụy

Nhóm tác giả

Trịnh Huy Phương Nghiêm Thanh Hà Tạ Minh Hoàng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

- Đánh giá kết quả gần phẫu thuật cắt gan phải theo giải phẫu do ung thư biểu mô tế bào gan của nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 30 bệnh nhân được phẫu thuật cắt gan phải theo giải phẫu do HCC tại Khoa Ngoại Gan mật tụy, bệnh viện K từ tháng 11/2020 đến tháng 11/2021.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân được phẫu thuật cắt gan phải theo giải phẫu do HCC không có huyết khối tĩnh mạch cửa, không có di căn ngoài gan. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định là HCC. Có bệnh án ghi chép đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: các đối tượng không có một trong các tiêu chuẩn đã nêu.

- Thời gian: tháng 11/2020 đến tháng 11/2021.

- Địa điểm: Khoa Ngoại Gan mật tụy, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.

- Cỡ mẫu: cỡ mẫu thuận tiện, n= 30.