Kết quả hóa xạ trị đồng thời (IMRT) ung thư thanh quản giai đoạn III -IV tại Bệnh viện K

Tác giả

Bùi Sơn Hải

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nhóm tác giả

Ngô Thanh Tùng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn III-IV tại Bệnh viện K từ 2018-2021;
- Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời ở nhóm bệnh nhân trên.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân với chẩn đoán ung thư thanh quản giai đoạn III/IV được điều trị hóa xạ trị đồng thời từ năm 2018 đến năm 2021.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN từ 18-70 tuổi, chẩn đoán ung thư thanh quản giai đoạn III-IV, M0 còn mổ được; BN từ chối mổ hoặc có bệnh nội khoa chống chỉ định mổ; Chức năng gan thận và tủy xương bình thường; Đồng ý phác đồ hóa xạ trị.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN đã điều trị ung thư thanh quản trước đó; BN chống chỉ định với điều trị hóa chất; BN bỏ điều trị ngoài lý do chuyên môn; BN có hai ung thư đồng thời.
- Thời gian: 01/2018 - 10/2021
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 31