Kết quả gần cắt khối tá tụy tại khoa Ngoại Gan Mật Tụy bệnh viện K

Tác giả

Phạm Thế Anh

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Gan Mật Tụy

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mô bệnh học
- Kết quả gần phẫu thuật cắt khối tá tụy

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các BN được phẫu thuật cắt khối tá tụy tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K từ tháng 2/2017 đến tháng 11/2019.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân không hạn chế tuổi, giới. BN có chỉ định và được phẫu thuật cắt khối tá tràng đầu tụy điều trị các bệnh lý ác tính vùng đầu tụy (ung thư đầu tụy, ung thư bóng Vater, ung thư phần thấp ống mật chủ, ung thư tá tràng, viêm tụy mạn, u nang đầu tụy, u đặc giả nhú...) và được thực hiện bởi các phẫu thuật viên khoa Ngoại Gan mật tụy.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Có di căn (gan, phúc mạc,...) hoặc xâm lấn vào bó mạch mạc treo tràng trên phát hiện trong mổ. Có bệnh lý nội khoa chống chỉ định gây mê. Các trường hợp hồ sơ bệnh án ghi chép không đầy đủ.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu và tiến cứu

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K

- Thời gian nghiên cứu: tháng 2/2017 đến tháng 11/2019

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n=25