Kết quả điều trị u nguyên bào võng mạc trẻ em tại Bệnh viện K từ T6/2005-6/2012

Tác giả

Phạm Thị Việt Hương

Năm đề tài

2012

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nhi

Nội dung