Kết quả điều trị bệnh nhân u tế bào mầm hệ thống thần kinh trung ương tại khoa Nội Nhi, Bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Cẩm Thanh

Năm đề tài

2022

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội - Nhi

Nhóm tác giả

Trần Hải Nam, Nguyễn Thị Thu Nhung, Lê Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Bình

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận xét kết quả điều trị bệnh u tế bào mầm hệ thần kinh trung ương tại khoa Nội Nhi bệnh viện K từ năm 2017 đến 2021.
- Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh u tế bào mầm hệ
thần kinh trung ương ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN ≤ 25 tuổi. Được chẩn đoán u tế bào mầm hệ thống thần kinh trung ương dựa theo chẩn đoán hình ảnh kèm theo một hoặc hai đặc điểm dưới đây: Bằng chứng khẳng định bằng mô bệnh học và có xét nghiệm tăng chỉ điểm u (AFP>10mg/l hoặc bhCG>50IU/l trong máu
và/hoặc trong dịch não tủy). BN được chẩn đoán và điều trị tại khoa Nội Nhi, bệnh viện K từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2021.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN hồi cứu không đủ dữ liệu nghiên cứu. Gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu. BN đã mắc các bệnh lý ung thư khác trước đó. BN đã điều trị hóa chất ở nơi khác trước khi được chẩn đoán và điều trị tại khoa Nội Nhi, BVK trong thời gian nghiên cứu.
- Thời gian: 1/1/2017 đến 31/12/2021
- Địa điểm: khoa Nội Nhi, bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả chùm bệnh hiếm
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện; n = 66