Kết quả của sinh thiết kim qua da dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u thận đặc kích thước nhỏ hơn 4 cm ở người lớn

Tác giả

Nguyễn Văn Thi

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh Quán sứ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá vai trò của sinh thiết kim qua da dưới hướng dẫn cắt lớp ci tính trong chẩn đoán u thận ác tính kích thước dưới 4cm

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bao gồm những bệnh nhân > 18 tuổi được lựa chọn vào nhóm nghiên cứu với các tiêu chuẩn: có u thận đặc kích thước ≤ 4 cm. Có các kết quả xét nghiệm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, có kết quả MBH sau STK và/ hoặc sau phẫu thuật. Chưa có can thiệp chẩn đoán bằng các phương pháp khác.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: các bệnh nhân có chống chỉ định do rối loạn các yếu tố đông máu hoặc số lượng tiểu cầu < 60.000. Không hợp tác làm phương pháp STK qua da. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. Không đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn. Người mắc bệnh u thận lành tính điển hình trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh.

- Thời gian: từ 10/2014 đến 10/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp chẩn đoán không đối chứng.

- Cỡ mẫu: n=44