Kết quả chăm sóc người bệnh phẫu thuật ung thư dạ dày và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện K năm 2020 - 2021

Tác giả

Trần Đắc Thành

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Phẫu thuật gây mê hồi sức

Nhóm tác giả

Nguyễn Đức Nhung, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Công Chinh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư dạ dày và tìm hiểu một số yếu tố liên quan

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Người bệnh được chẩn đoán ung thư dạ dày. Được phẫu thuật cắt đoạn dạ dày.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Người bệnh phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, thăm dò, nối vị tràng. Người bệnh trên 80 tuổi. Người bệnh mắc 2 loại ung thư.

- Thời gian: 10/2020 - 08/2021

- Địa điểm: các khoa Ngoại của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 175