Kết quả bước đầu sinh thiết kim qua da dưới hướng Siêu âm chẩn đoán ung thư gan ở người lớn

Tác giả

Nguyễn Văn Thi

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh Quán sứ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Kết quả của sinh thiết kim qua da dưới hướng dẫn của siêu âm chẩn đoán u gan không điển hình ở người lớn
- Bước đầu xác định mối liên quan giữa ung thư gan và nhu mô gan xơ

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 68 bệnh nhân được lựa chọn vào nhóm nghiên cứu với các tiêu chuẩn sau

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: u gan không điển hình trên các phương tiện CĐHA và kết quả định lượng αFP. Hình ảnh điển hình u bắt thuốc mạch thì ĐM và thải thuốc nhanh thì TM trên CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang hoặc chụp CHT có tiêm thuốc cản từ + AFP > 400ng/ml. Có các kết quả xét nghiệm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, có kết quả MBH u sau STK và/hoặc sau phẫu thuật, đồng thời có kết quả MBHstk mô gan ngoài u.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Các BN có chống chỉ định do rối loạn yếu tố đông máu hoặc số lượng tiểu cầu < 60.000. Không hợp tác làm phương pháp STK qua da. Mắc u gan lành tính điển hình trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Không đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn.

- Thời gian:

- Địa điểm: khoa Chẩn đoán hình ảnh Quán Sứ và Trung tâm CĐHA, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu, can thiệp chẩn đoán không đối xứng

- Cỡ mẫu: chọn cỡ mẫu không xác suất, n = 68