Hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng tích cực đến tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư thực quản mở thông dạ dày được hóa xạ trị tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Hồng Tiến

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng

Nhóm tác giả

Hoàng Việt Bách, Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Hòa, Lê Thị Hương

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng tích cực đối với tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư thực quản có mở thông dạ dày hóa xạ trị tại Bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, được chẩn đoán xác định là ung thư thực quản có chỉ định phẫu thuật mở thông dạ dày (MTDD) trước khi điều trị hóa xạ đồng thời tại Bệnh viện K, không có bệnh mạn tính kèm theo. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu và có hồ sơ đầy đủ.
- Thời gian: thời gian từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2020 tại Bệnh viện K.
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, đánh giá trước sau trên cùng một nhóm nghiên cứu.
- Cỡ mẫu: n=45