Hiệu quả của Pegfilgrastim trong dự phòng sốt hạ bạch cầu do hóa trị

Tác giả

Phạm Tuấn Anh

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Điều trị A

Nhóm tác giả

Nguyễn Tiến Quang, Lê Thanh Đức, Trần Văn Thuấn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá hiệu quả của Pegfigratim trong dự phòng sốt hạ bạch cầu do hóa trị liều dày, nguy cơ cao hạ bạch cầu trên bệnh nhân ung thư vú
- Đánh giá một số tác dụng phụ của thuốc
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 50 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú, điều trị hóa chất liều dày, nguy cơ cao hạ bạch cầu tại khoa Nội 5 và khoa Điều trị A, BVK
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN nữ ở độ tuổi 18-60. Chẩn đoán ung thư vú giai đoạn II và III. MBH là ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập. Đã được phẫu thuật (cắt tuyến vú triệt căn biến đổi hoặc phẫu thuật bảo tồn). Được hóa trị bổ trợ liều dày phác đồ 4AC-4P. Chỉ số toàn trạng ECOG: 0-1. Chức năng tim, gan, thận trong giới hạn bình thường. Đồng ý tham gia nghiên cứu.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN vi phạm một trong những tiêu chuẩn lựa chọn trên.
- Thời gian: 10/2016 - 03/2018
- Địa điểm: khoa Nội 5 và khoa Điều trị A, BVK
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 50