Giá trị của phân loại IOTA trong đánh giá khối u buồng trứng bằng siêu âm

Tác giả

Nguyễn Duy Thái

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nhóm tác giả

Dương Đức Hữu, Hoàng Thị Vi Hương, Nguyễn Văn Thi, Ngô Đức Anh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của mô hình IOTA ADNEX trong siêu âm chẩn đoán mức độ lành tính - ác tính của khối u buồng trứng tại Bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân có lâm sàng nghi ngờ u buồng trứng, được siêu âm trước phẫu thuật tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K với đầy đủ mô tả theo phân loại IOTA ADNEX, được xét nghiệm CA125 trước phẫu thuật, được phẫu thuật tại Bệnh viện K và có kết quả sau phẫu thuật là u buồng trứng với kết quả phẫu thuật đầy đủ, đồng ý tham gia vào nghiên cứu, có hồ sơ bệnh án đầy đủ
- Thời gian: 12/2020 - 5/2021
- Địa điểm: khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, tiến cứu
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện: n = 54