Giá trị của CA125 và HE4 trong ung thư biểu mô buồng trứng tái phát

Tác giả

Phạm Thị Diệu Hà

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nội dung