Giá trị chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla tiểu khung với các xung không tiêm thuốc đối quang từ trong chẩn đoán giai đoạn ung thư trực tràng cao và giữa

Tác giả

Vũ Lê Minh, Bùi Văn Giang

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ 1,5 Tesla tiểu khung trên các xung chuỗi xung không tiêm thuốc của ung thư trực tràng cao và giữa

- Đánh giá giá trị của chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla tiểu khung với các xung không tiêm thuốc trong chẩn đoán giái đoạn ung thư trực tràng cao và giữa.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng giữa và cao trên lâm sàng, nội soi. Bệnh nhân được chụp MRI 1,5 Tesla vùng tiểu khung trước phẫu thuật. Có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ là ung thư trực tràng giữa và cao tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. Các bệnh nhân có hồ sơ đầy đủ với các thông tin cần nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân chụp MRI không đúng kỹ thuật. Bệnh nhân không có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ hoặc kết quả giải phẫu bệnh không phải là ung thư trực tràng giữa và cao. Hồ sơ bệnh án không đầy đủ thông tin nghiên cứu.

- Thời gian: từ 4/2018 đến hết 11/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K trung ương cơ sở Tân Triều.

- Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu, so sánh, mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=29