Độc tính thần kinh ngoại vi của Oxaliplatin trên bệnh nhân ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn T1, T2 tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Thu Hường

Năm đề tài

2018

Cấp

Bộ

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội Quán Sứ

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Thu Hường, Lê Văn Quảng, Cấn Thị Ánh Hồng, Phùng Thị Huyền, Lê Thị Yến

Nội dung