Đánh giá yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ tiêu hóa tại khoa ngoại bụng 2

Tác giả

Mai Văn Hạnh

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nội dung