Đánh giá vai trò PET CT trong chẩn đoán giai đoạn bệnh nhân ung thư khoang miệng tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Văn Đăng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nội dung