Đánh giá vai trò của xét nghiệm định lượng EBV-DNA máu ngoại vi trong theo dõi sau điều trị trên bệnh nhân ung thư vòm mũi họng tại Bệnh viện K

Tác giả

Hàn Thị Vân Thanh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Khám bệnh Tân Triều

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của BN UTVMH trong nhóm nghiên cứu

- Định lượng nồng độ EBV-DNA huyết tương sau điều trị và đánh giá mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị UTVMH

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: BN được chẩn đoán là UTVMH, đã được điều trị và đến tái khám tại khoa Khám bệnh Tân Triều, bệnh viện K

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán là UTVMH và được xác định bằng mô bệnh học. BN đã hoàn thành liệu trình điều trị (xạ trị hoặc hóa trị) theo phác đồ BVK. BN đồng ý tham gia.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN thiếu thông tin về chẩn đoán và điều trị. BN bỏ dở điều trị. BN không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Thời gian: 04/2020 - 09/2020

- Địa điểm nghiên cứu: khoa Khám bệnh Tân Triều, BVK

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu

- Cỡ mẫu: theo công thức tính mẫu, tối thiểu 59 BN, chọn mẫu thuận tiện, n = 67