Đánh giá tình trạng viêm tĩnh mạch sau đặt kim luồn B.Braun nuôi dưỡng đường tĩnh mạch truyền dịch nuôi dưỡng theo thang điểm Baxter tại Khoa Chống Đau - Bệnh viện K