Đánh giá tình trạng sút cân trên bệnh nhân điều trị ung thư đầu cổ tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Hải Yến

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Xạ 1

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả đặc điểm lâm sàng ở nhóm bệnh nhân xạ trị ung thư đầu cổ;
- Ghi nhận về điều trị và tình trạng sút cân trong quá trình xạ trị.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư vùng đầu cổ được điều trị xạ trị tại Khoa Xạ Đầu Cổ, Bệnh viện K từ tháng 3/2019 đến 4/2021.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chỉ định điều trị triệt căn và xạ trị đủ liều; Được điều trị lần đầu; Có hồ sơ bệnh án đầy đủ và thông tin sau điều trị.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN có tiền sử điều trị ung thư trước đó; BN mắc đồng thời hai bệnh ung thư.
- Thời gian: 01/03/2019 - 30/4/2021
- Địa điểm: Khoa Xạ Đầu Cổ, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả có theo dõi dọc
- Cỡ mẫu: tính theo công thức ước tính một tỷ lệ, n = 347