Đánh giá tình trạng nảy chồi u trong ung thư vú xâm nhập bằng giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Tác giả

Nguyễn Văn Chủ

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẫu bệnh – tế bào Quán Sứ

Nhóm tác giả

Nguyễn Ngọc Dương

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Xác định tỷ lệ các mức độ nảy chồi u trong ung thư biểu mô tuyến vú thể ống xâm nhập;
- Nhận xét một số mối liên quan giữa các mức nảy chồi u với các đặc điểm giải phẫu bệnh.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến vú thể OXN được phẫu thuật điều trị tại Bệnh viện K
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN có ghi nhận đầy đủ các dữ liệu: họ tên, tuổi, ngày vào viện, vị trí khối u, chẩn đoán lâm sàng và giai đoạn lâm sàng; Được phẫu thuật cắt tuyến vú; Chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học là UTBM thể OXN; Có tiêu bản nhuộm H&E, nhuộm ER, PR, HER2/neu và Ki67; Khối u vú nguyên phát và chưa được điều trị hóa chất trước mổ cắt u; Ung thư vú giai đoạn I-III.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn trên; Ung thư biểu mô tuyến vú tại chỗ; Ung thư vú tái phát hoặc cơ quan khác di căn tới vú; Ung thư vú ở nam giới/
- Thời gian: năm 2021
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: Mẫu không xác suất, chọn mẫu có chủ đích, n = 232