Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước và sau phẫu thuật ung thư lưỡi, sàn miệng tại khoa Ngoại Đầu Cổ, Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Ngọc Dương

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân phẫu thuật ung thư lưỡi, sàn miệng tại khoa Ngoại Đầu cổ
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước và sau mổ của nhóm bệnh nhân trên

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân trên 18 tuổi. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư lưỡi hoặc sàn miệng. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt u lưỡi, sàn miệng tại Khoa Ngoại Đầu cổ Bệnh viện K. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu, có hồ sơ theo dõi đầy đủ.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân ngoài độ tuổi lựa chọn. Bệnh nhân có ung thư khác hoặc bệnh phối hợp nặng kèm theo. Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu, bỏ điều trị hoặc không đầy đủ hồ sơ. Bệnh nhân không đủ các tiêu chuẩn trên.

- Thời gian: 12/2018 đến 11/2019

- Địa điểm: Khoa Ngoại đầu mặt cổ - Bệnh viện K, cơ sở Tần Triều

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=32