Đánh giá tình trạng di căn hạch tiềm ẩn của ung thư biểu mô tuyến giáp

Tác giả

Lê Văn Quảng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại A

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư tuyến giáp cT1-2N0M0 được điểu trị tại Bệnh viện K
- Đánh giá tình trạng di căn hạch cổ tiềm ẩn của bệnh ung thư biểu mô tuyến giáp

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán UTTG dựa vào khám lâm sàng, siêu âm vùng cổ và/hoặc xét nghiệm tế bào học khối u tuyến giáp, xét nghiệm giải phẫu bệnh tức thì đối với khối u tuyến giáp nếu lâm sàng và tế bào học nghi ngờ. Được chẩn đoán giai đoạn là cT1-2N0M0. Phẫu thuật cắt tuyến giáp theo phác đò, vét hạch cổ chọn lọc nhóm VI ± nhóm hạch cảnh (nhóm II,III,IV). Có kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh u tuyến giáp và/hoặc hạch cổ, khẳng định là ung thư biểu mô tuyến giáp.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Di căn hạch trên lâm sàng (thăm khám lâm sàng và siêu âm). Có di căn xa. Ung thư của tổ chức liên kết hoặc u lympho ác tính biểu hiện ở tuyến giáp. Bệnh nhân đã được phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại tuyến trước. Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Thời gian: từ tháng 1/2017 đến 12/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n=119