Đánh giá tình trạng di căn hạch của ung thư lưỡi giai đoạn T1-2N0-M0 tại Bệnh viện K

Tác giả

Đinh Xuân Cường

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại A

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá tình trạng di căn hạch tiềm ẩn của ung thư lưỡi giai đoạn T1-2N0-M0 được phẫu thuật tại Bệnh viện K

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được chẩn đoán ung thư lưỡi di động giai đoạn T1, T2-N0-M0, được tiến hành phẫu thuật cắt lưỡi bán phần và vét hạch cổ cùng bên tại Bệnh viện K từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2018.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư lưỡi di động giai đoạn T1, T2-N0-M0 trước phẫu thuật. Kết quả mô bệnh học tại u là ung thư biểu mô vảy. Vét hạch cổ cùng bên nhóm I-V và có đầy đủ kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật của u và hạch. Không mắc các bệnh ác tính khác. Chấp nhận phác đồ điều trị. Có hồ sơ theo dõi đầy đủ và có thông tin sau điều trị.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, thất lạc hồ sơ. Các bệnh nhân có chẩn đoán mô bệnh học không phải là ung thư biểu mô tế bào vảy. Bệnh nhân ≥ 75 tuổi. Bệnh nhân có các bệnh mạn tính hoặc cấp tính trầm trọng có khả năng gây tử vong trong thời gian ngắn.

- Thời gian: 1/2018 đến 11/2018 - Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=52