Đánh giá tình trạng di căn hạch của ung thư dạ dày sau phẫu thuật triệt căn giai đoạn pT1 - pT2

Tác giả

Trần Đình Tân

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nhóm tác giả

Nguyễn Tuấn Anh, Phan Hữu Huỳnh, Phạm Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Tiến Bình

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm chung và mô bệnh học.

- Nhận xét tình trạng di căn hạch trên giải phẫu bệnh sau phẫu thuật triệt căn ung thư dạ dày pT1-pT2 và một số yếu tố liên quan.

*Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: 97 bệnh nhân ung thư dạ dày được phẫu thuật triệt căn có kết quả mô bệnh học sau mổ xác định pT1, pT2 với các lựa chọn: bệnh nhân được phẫu thuật cắt dạ dày triệt căn, nạo vét hạch D2 theo phương pháp của Nhật Bản, mô bệnh học là ung thư biểu mô, có kết quả mô bệnh học sau mổ xác định pT1, pT2. Có hồ hơ đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: những bệnh nhân được phẫu thuật không đảm bảo triệt căn, những trường hợp có di căn xa, mức độ xâm lấn từ pT3 trở lên, hồ sơ không đầy đủ, thất lạc thông tin, mô bệnh học sau mổ không phải ung thư biểu mô.

- Thời gian: từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2021.

- Địa điểm: Khoa Ngoại bụng 1, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả.

- Cỡ mẫu: n=97