Đánh giá thời gian sống thêm và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn muộn điều trị tại Bệnh viện K từ năm 2015 - 2020

Tác giả

Bùi Thị Oanh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Trung tâm nghiên cứu lâm sàng

Nhóm tác giả

Nguyễn Lê Hiệp, Vũ Đức Hoàn, Đào Văn Tú

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu
Mô tả thời gian sống thêm và đánh giá một số yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm trên bệnh nhân ung thư tuyến tụy tiến triển điều trị tại Bệnh viện K từ năm 2015-2020.
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân ≥ 18 tuổi tại thời điểm chẩn đoán; Được chẩn đoán ung thư tụy (qua kết quả mô bệnh học, MRI, PET-CT hoặc CT và được xác nhận bởi bác sĩ lâm sàng) trong khoảng thời gian từ 01/09/2015 tới 30/02/2020; Giai đoạn III trở lên theo phân loại của AJCC 7th; Bệnh án có thể thu thập được tại kho lưu trữ; Tình trạng sống còn có thể xác nhận thông qua theo dõi bằng điện thoại, liên lạc trực tiếp với bệnh nhân, người nhà hoặc cán bộ y tế tại địa phương.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân mắc ung thư tụy là ung thư thứ hai; Thời gian theo dõi không đủ 3 tháng.
- Thời gian: 3/2020 đến tháng 10/2020
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu trên bệnh án
- Cỡ mẫu: n = 63