Đánh giá thời gian sống thêm không bệnh, đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và tác dụng phụ không mong muốn bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn III đã phẫu thuật triệt căn được dideefu trị bổ trợ hóa chất phác đồ FOLFOX4

Tác giả

Từ Thị Thanh Hương

Năm đề tài

2013

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nội dung