Đánh giá sự tuân thủ chế độ ăn hạn chế Iod và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp điều trị I-131 tại Bệnh viện K 2020

Tác giả

Dương Thị Yến

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá sự tuân thủ chế độ ăn hạn chế Iod trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật có chỉ định điều trị I131
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân ung thư tuyến giáp điều trị I131

* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp có chỉ định điều trị bổ trợ I-131.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Đối tượng được lựa chọn vào nghiên cứu là các người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối tượng có khả năng nghe, hiểu và có thể trả lời câu hỏi điều tra viên đặt ra. Đối tượng được giải thích đầy đủ và tự nguyện tham gia nghiên cứu.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Đối tượng ngoài độ tuổi lựa chọn. Đối tượng không có khả năng nghe, hiểu và trả lời câu hỏi của điều tra viên. Đối tượng không tự nguyện tham gia vào nghiên cứu.

- Thời gian: 05/2020 - 12/11/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 141