Đánh giá sử dụng ống nội khí quản lò xo trên người bệnh phẫu thuật ung thư lưỡi tại Bệnh viện K.

Tác giả

Trần Đắc Thành

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Gây mê hồi sức

Nội dung