Đánh giá phân loại mô bệnh học của WHO 2015 trong u tuyến ức tại Bệnh viện K

Tác giả

Trần Thị Tươi

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử

Nhóm tác giả

Dương Minh Phương

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm mô bệnh học của u tuyến ức theo phân loại WHO 2015

- Đánh giá mối liên quan mô bệnh học với một số đặc điểm lâm sàng

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Có đầy đủ thông tin cần thiết trong hồ sơ bệnh án. Kết quả xét nghiệm MBH sau phẫu thuật là u tuyến ức (thymoma). Còn tiêu bản lưu trữ, đảm bảo chất lượng để chẩn đoán. Còn khối nến có để bệnh phẩm để chẩn đoán MBH và HMMD khi cần thiết..Có đánh giá chi tiết về đại thể, tình trạng xâm lấn hay giai đoạn u chính xác theo mẫu phiếu nghiên cứu.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Các trường hợp UTƯ đã hóa xạ trị hoặc tái phát. Những bệnh nhân đến khám lại hoặc đã điều trị ở nơi khác chuyển đến. Những bệnh nhân có u tuyến ức có kết hợp với UTBM TƯ hoặc có ung thư ở cơ quan khác.

- Thời gian: 1/2018 đến 10/2021

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, vừa tiến cứu vừa hồi cứu

- Cỡ mẫu: n=92