Đánh giá người bệnh sau mổ u cột sống - Tủy sống tại khoa Ngoại thần kinh

Tác giả

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung