Đánh giá người bệnh sau mổ u cột sống - Tủy sống tại khoa Ngoại thần kinh