Đánh giá một số tổn thương tuyến giáp qua tế bào học chọc hút kim nhỏ tại Bệnh viện K

Tác giả

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẫu bệnh – tế bào Quán Sứ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân loại các tổn thương tuyến giáp trên tế bào học chọc hút kim nhỏ theo Bethesda 2017 từ các nhân giáp TIRADS 4 - 5
- Đối chiếu một số tổn thương tuyến giáp trên tế bào học chọc hút kim nhỏ với mô bệnh học

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân đến khám và làm xét nghiệm tế bào học chọc hút kim nhỏ tuyến giáp tại BVK (cơ sở 1: 43 Quán Sứ và cơ sở 3: Tân Triều) từ 01/2019 và 10/2019.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Các BN có tổn thương ở tuyến giáp chẩn đoán trên siêu âm là TIRARD 4 hoặc TIRARD 5 (theo phân loại K-TIRARDS) tại Bệnh viện K. Có đủ thông tin nghiên cứu trong hồ sơ. Được phẫu thuật tại BVK có đủ tiêu bản và khối nến bệnh phẩm.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn trên. Những trường hợp bị mất, vỡ không còn tiêu bản tế bào học chọc hút từ tuyến giáp.

- Thời gian: 01/2019 - 10/2019

- Địa điểm: BVK (cơ sở 1: 43 Quán Sứ và cơ sở 3: Tân Triều)

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, tiến cứu

- Cỡ mẫu: theo công thức tính cỡ mẫu, n = 413 bệnh nhân, 438 tổn thương