Đánh giá một số tác dụng không mong muốn trên bệnh nhân Sarcoma thân tử cung điều trị bằng phác đồ Docetaxel - Gemtacitabine tại Bệnh viện K

Tác giả

Đặng Tiến Giang

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 6

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân sarcom thân tử cung trong nghiên cứu - Đánh giá một số tác dụng không mong muốn của phác đồ Docetaxel kết hợp Gemcitabine trên bệnh nhân sarcom thân tử cung

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định sarcom tử cung và điều trị hóa trị phác đồ Docetaxel - Gemcitabine tại Bệnh viện K từ tháng 01/2016 đến tháng 11/2021.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán xác định sarcom tử cung bằng mô bệnh học tại Bệnh viện K trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến 11/2021; ECOG 0-1: đảm bảo đủ điều kiện điều trị hóa chất; Được điều trị phác đồ nghiên cứu; Hồ sơ theo dõi và thông tin đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân mắc ung thư khác phối hợp; Mắc các bệnh lý cấp và/hoặc mãn tính khác có nguy cơ tử vong trong vòng 3 tháng; Bệnh nhân bỏ điều trị; Mất thông tin sau điều trị.

- Thời gian: 01/2016 - 11/2021

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 31