Đánh giá một số tác dụng không mong muốn của hóa xạ trị đồng thời ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn III bằng phác đồ Pemetrexed - Cisplatin

Tác giả

Trịnh Thế Cường

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 2

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Thái Hoà

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá một số tác dụng không mong muốn của hóa xạ trị đồng thời ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn III bằng phác đồ pemetrexed-cisplatin.
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân được chẩn đoán UTP biểu mô tuyến giai đoạn III không mổ được, điều trị hóa xạ trị đồng thời bằng phác đồ Pemetrexed-Cisplatin tại bệnh viện K từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân đủ 18 tuổi, được chẩn đoán xác định ung thư phổi biểu mô tuyến bằng mô bệnh học, giai đoạn III không mổ được, thể trạng ECOG 0-1 và không giảm trên 10% cân nặng trong 3 tháng gần đây. Bệnh nhân có ít nhất một tổn thương đo lường được theo RECIST 1.1 và chức năng cơ quan, chức năng hô hấp trong giới hạn cho phép điều trị phác đồ.
+ Tiêu chí loại trừ: Bệnh nhân mắc bệnh lý kèm theo mà xạ trị lồng ngực và điều trị hóa chất nguy hại đến bệnh nhân như: nhồi máu cơ tim, suy tim, loạn nhịp tim, các bệnh nhiễm khuẩn chưa kiểm soát được. Bệnh nhân đã được xạ trị lồng ngực hoặc mắc các loại ung thư khác.
- Thời gian: 06/2018 - 06/2020
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: n = 31 bệnh nhân