Đánh giá kết quả thẩm mỹ 5 năm xạ trị điều biến liều sau phẫu thuật ung thư vú bảo tồn giai đoạn I, II tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Công Hoàng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 3

Nhóm tác giả

Đinh Công Định, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Lan Phương

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng nhóm BN nghiên cứu

- Đánh giá kết quả thẩm mỹ 5 năm sau xạ trị điều biến liều ung thư vú giai đoạn sớm, điều trị bảo tồn.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: BN đủ tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu với các tiêu chí cụ thể

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN nữ ung thư vú, một bên được điều trị bảo tồn. Giai đoạn sớm (T1-2 N0-1 M0) theo AJCC 2010. Tuân thủ đầy đủ phác đồ. Chỉ số toàn trạng (PS) 0-1.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN có tiền sử ung thư khác. Đã xạ vào vùng ngực, vú.

- Thời gian: 02/2016 - 10/2021.

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả chùm ca bệnh

- Cỡ mẫu: n = 68