Đánh giá kết quả tạo hình ung thư da vùng mũi tại Bệnh viện K

Tác giả

Dương Mạnh Chiến

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư da vùng mũi
- Đánh giá kết quả tạo hình tổn thương khuyết sau cắt bỏ ung thư da vùng mũi

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 35 bệnh nhân ung thư da vùng mũi được điều trị tại khoa Ngoại đầu cổ - BVK cơ sở Tân Triều từ 8/2017 - 9/2019, thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN có kết quả GPB sau mổ là ung thư da vùng mũi. Đầy đủ thông tin bệnh án. BN đồng ý tham gia.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN có các u vùng mũi nhưng kết quả GBP là lành tính. BN ung thư da vùng mặt nhưng không phải vùng mũi.

- Thời gian: 8/2017 - 9/2019

- Địa điểm: khoa Ngoại đầu cổ - BVK cơ sở Tân Triều

- Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngan

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 35