Đánh giá kết quả tạo hình khuyết phần mềm vùng má sau cắt bỏ ung thư da bằng vạt tại chỗ

Tác giả

Dương Mạnh Chiến

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nhóm tác giả

Dương Mạnh Chiến, Ngô Xuân Quý, Ngô Quốc Duy, Trần Đức Toàn, Hoàng Thị Vân, Lê Văn Quảng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả tạo hình khuyết phần mềm vùng má sau cắt bỏ ung thư da bằng vạt tại chỗ.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng trong nghiên cứu là các bệnh nhân bị khối u da vùng má được phẫu thuật cắt rộng khối u và tạo hình bằng các vạt tại chỗ.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân bị u da được chẩn đoán xác định nhờ kết quả mô bệnh học. Vị trí khối u là nằm ở vùng má. Được phẫu thuật cắt rộng khối u và tạo hình khuyết tổn bằng các vạt tại chỗ. Có đầy đủ thông tin, hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Khối u nằm ở vị trí khác trên mặt như mắt, mũi, môi, cằm… mà không kèm theo u ở vùng má. Khối u sau cắt bỏ được tạo hình bằng các phương pháp khác như: đóng trực tiếp, ghép da, vạt lân cận hay vạt từ xa. Bệnh nhân không có đầy đủ thông tin, hồ sơ bệnh án và bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Thời gian: từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018.
- Địa điểm: Khoa Ngoại đầu cổ bệnh viện K.
- Thiết kết nghiên cứu: mô tả lâm sàng loạt ca bệnh, sử dụng cỡ mẫu thuận tiện.
- Cỡ mẫu: n=12.